+844 4458 3335

Hotline Miễn Phí hỗ trợ 24/7

Trung tâm kiểm tra thông tin

Lời khuyên: Thời gian càng ngắn tốc độ truy cập càng nhanh.

Địa chỉ IP hiện tại của bạn

107.22.30.231

  • Nếu bạn muốn lưu lại trung tâm kiểm tra thông tin của chúng tôi nhấn Ctrl + D.
  • Nếu bạn không đăng nhập được vào trang web hãy tiến hành các thao tác sau:
  • A. Đối với trình duyệt IE ( Internet Explorer).

    Mở trình duyệt IE: Chọn Tools -> Internet Options -> chọn Delete browsing history on exit (Xóa lịch sử duyệt web) -> Delete -> Khởi động lại trình duyệt IE.

  • B. Đối với trình duyệt Firefox, chrome hoặc trình duyệt khác.
  • Nếu bạn không truy cập vào được trang web của chúng tôi bằng các trình duyệt web trên, xin vui lòng bấm vào nút dưới đây để xóa lịch sử truy cập. Sau đó bạn có thể tiếp tục truy cập sử dụng bình thường.